Ons IKC

Welkom bij IKC Máxima

Ons Integraal Kind Centrum (IKC) is een belangrijk onderdeel in het leven van uw kind en van u als ouder. Gedurende een lange periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg en opvoeding van ons IKC. Samen met u willen wij uw kind de kans bieden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat u weet waar wij als IKC Máxima voor staan en wat u van ons mag en kunt verwachten. Op onze website vindt u daarom, naast feitelijke informatie, ook belangrijke achtergrondinformatie over ons IKC. ‘Alles voor een stralend kind’ staat centraal bij IKC Máxima. Want wij geloven in leren vanuit plezier.

Wij hopen dat u na het lezen en bekijken van onze website een fijne indruk heeft gekregen van de manier waarop IKC Máxima, samen met u en uw kind(eren), vormgeeft aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Als u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, nodigen wij u van harte uit om daar met ons over van gedachten te wisselen.

Onze missie en visie zijn gebaseerd op de volgende pedagogische kernwaarden:

  • Plezier
  • Eigenaarschap
  • Veiligheid

Deze kernwaarden vormen de bouwstenen voor ons onderwijs en voor onze ambities. Hierop zijn wij dan ook aanspreekbaar. Dit vertaalt zich in onze missie en visie.

De missie en de visie zijn richtinggevend in ons IKC; ze zijn als het ware ons DNA. Dit werkt door in de keuzes die we als team dagelijks maken. Bovendien vindt u hierin onze ambities voor de komende jaren terug: wat willen we bereiken? Hoe willen we ons verder ontwikkelen?

Plezier

Plezier is de basis voor succes. Kinderen komen tot bloei in een omgeving waarbinnen ze zichzelf kunnen zijn. Bij IKC Máxima voelen kinderen zich gewaardeerd en zijn zij betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leerproces. Wij willen een omgeving creëren waar zij steun ondervinden en zich verbonden voelen met de kinderen, volwassenen en wereld om hen heen. Kinderen ervaren dat zij deel uitmaken van een gemeenschap. Positieve, warme relaties dragen bij aan de veiligheid, geborgenheid, het zelfvertrouwen, geluk en plezier van kinderen. Plezier maakt dat je zin krijgt in spelen, leren en bewegen.

Eigenaarschap

Om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen is een kritische en onderzoekende houding van belang én de motivatie om jezelf te willen blijven ontwikkelen.

Op IKC Máxima zijn kinderen zelf medeverantwoordelijk voor hun taken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen werk leren plannen en organiseren, eigen doelen leren stellen en deze ook kunnen evalueren.

Door kinderen zelf actief te betrekken bij hun eigen ontwikkeling worden zij eigenaar van hun eigen leerproces en raken zij meer gemotiveerd.

Veiligheid

Veiligheid is de basis om goed te kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige en vertrouwde omgeving kunnen kinderen tot bloei komen en gaan ze met plezier naar school. Dit vraagt om een verantwoordelijke houding richting de ander en onszelf en duidelijke keuzes in ons aanbod.

 

Alles voor een stralend kind!