Onze kinderopvang

Speelleergroep

Peuters maken een enorme ontwikkeling door. Binnen IKC Máxima bieden we speelleergroep Drakensteyn, waar kinderen nieuwe uitdagingen vinden en leeftijdsgenootjes om mee te spelen.

In een veilige en aantrekkelijke omgeving ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs. Dit ondersteunt een goede start op de basisschool. Vanaf 2 jaar zijn kinderen minimaal 2 dagen per week welkom.

We bieden dagelijks activiteiten aan, passend bij de leeftijd en interesse van peuters. We werken met Uk &Puk, dat speciaal is ontwikkeld voor kindcentra. De thema’s waarin we werken staan dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen.

Samenwerken met ouders

Ouders en professionals zijn elkaars partner in de opvoeding en educatie. Zij hebben een gezamenlijk belang: het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Door met ouders in gesprek te gaan, houden we rekening met ‘wat kinderen nodig hebben’. Een goede band, wederzijds vertrouwen en het bespreken van verwachtingen zijn hierin belangrijk, want kinderen zijn erbij gebaat dat de volwassenen om hen heen samenwerken. Naast de dagelijkse gesprekjes bij het halen en brengen, ontvangen ouders een dagverslag met foto’s via ons digitale ouderportaal. Daarnaast worden ouders 2x per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek, waarin wij de ontwikkeling van uw kind samen bespreken.

VVE-indicatie

Vanaf 1 januari 2020 hebben kinderen met een VVE-indicatie vanaf 2 jaar recht op 4 dagdelen van 4 uur; in totaal 16 uren per week. Zij hebben ook voorrang bij de plaatsing op de speelleergroep. 

Kinderen met een VVE indicatie hebben vanaf 2 jaar recht op een vergoeding voor 4 dagdelen. Deze vergoeding is afhankelijk van het inkomen van ouders.

Vergoeding

Omdat de speelleergroepen onder de Wet Kinderopvang vallen, komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ook deze vergoeding is inkomensafhankelijk. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld als één of geen van de ouders werkt, kunnen een beroep doen op een vergelijkbare toeslag van de gemeente. Binnen de gemeentevergoeding mogen ouders aanspraak maken op een vergoeding voor kinderen vanaf 2 jaar, voor 2 dagdelen per week.

Buitenschoolse opvang

Binnen de buitenschoolse opvang (BSO) zijn 2 soorten opvang mogelijk, voorschoolse- en/of naschoolse opvang.

Begint uw werkdag voordat uw kind naar school gaat? Dan kunt u gebruik maken van onze voorschoolse opvang (VSO). De voorschoolse opvang start om 7.30 uur en eindigt als de schooldag begint. Uw zoon of dochter kan op de VSO een spelletje doen, even knutselen of bijvoorbeeld rustig een boekje lezen. Wij zorgen ervoor dat uw kind vervolgens op tijd in de klas is. We spreken met de ouders af of uw kind in het klaslokaal wordt gebracht of dat het nog even op het schoolplein mag spelen.

De naschoolse opvang (NSO) start zodra de school de deuren sluit. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en begeleiden hen naar hun groep.

IKC Máxima telt 5 BSO groepen:

  • BSO Drakensteyn, 4 t/m 6 jaar (gevestigd bij de groepen 1/2)
  • Villa Eikenhorst, 4 t/m 7 jaar
  • Het Loo 1, vanaf 8 jaar
  • Het Loo 2, vanaf 7 jaar (het Loo 1 & 2 werken samen als groep)
  • Paleis Soestdijk, vanaf 8 jaar

Binnen de BSO werken we thematisch en verschilt per leeftijdsgroep het activiteitenaanbod. Via het ouderportaal delen wij met de ouders het huidige thema en de concrete invulling daarvan. De kinderen denken mee met de invulling van het activiteitenprogramma. Ook de pijlers van ons IKC zijn te herkennen in ons activiteitenaanbod. Het meedoen aan een activiteit is een vrije keus; de BSO kent geen verplicht karakter.

Naast het aanbieden van activiteiten is er ook ruimte om te ontspannen en te spelen. In de jongste groepen is de ruimte ingedeeld in verschillende hoeken, zodat kinderen hier hun eigen keuzes kunnen maken; trek ik mij terug in de leeshoek of ga ik met mijn vriendjes in de bouwhoek spelen? Bij de 8+ groepen zijn er volop mogelijkheden om tijdens het vrije spel te chillen, spelen en nieuwe ervaringen op te doen. Hierbij kunt u denken aan solderen, timmeren, proefjes doen, werken met constructiematerialen, creatief bezig zijn en nog veel meer.

Natuurlijk zijn we ook veel buiten te vinden: op het plein, op het sportveld of in het bos achter ons IKC.

Vrije dagen en vakantieopvang

Ook tijdens schoolvakanties en op schoolvrije dagen bieden we activiteiten aan. Wilt u alleen tijdens vakanties gebruik maken van de BSO en bent u nog geen klant? Dan biedt Sinne een speciaal vakantiepakket (vrije dagen en vakantieopvang) aan. Hier kunt u, als u daar recht op heeft, ook kinderopvangtoeslag voor aanvragen. Wilt u graag gebruik maken van de BSO in de schoolvakanties én tijdens schoolweken? Dan is het jaarpakket ideaal.