Ons onderwijs

Wij hechten belang aan het zogenaamde expliciete leren: het leren is bewust gepland, gestuurd en doelgericht. Wij vinden dat kinderen vanuit een duidelijke structuur basiskennis aangereikt horen te krijgen en daarnaast tools om deze te kunnen begrijpen en verwerken.

Kinderen leren van en met elkaar. Leren is vooral ontdekken. Wij geloven dat daar een rijke leeromgeving voor nodig is, met aandacht voor spel en bewegen. Zo krijgt de aangereikte kennis betekenis en beklijft het beter. In deze leeromgeving ontdekken kinderen samen, met echte materialen, in levensechte situaties. We spreken hier over het zogenaamde impliciete leren; het leren staat in verbinding met de ander en met de directe leeromgeving.

Door hoge verwachtingen te hebben van leerlingen geven we hun vertrouwen. De instructie is afgestemd op het niveau van de leerlingen en onze (leer)omgeving is eigentijds, rijk, uitdagend en gestructureerd. Uitgaand van het model van Luc Stevens, hebben onze handelingen (interactie, instructie en groepsmanagement) invloed op de relatie, competentie en autonomie van de kinderen.

Wij dagen kinderen uit tot het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden en stimuleren een open, positief kritische en onderzoekende houding. Zo kunnen zij zich ontplooien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers, niet alleen binnen het IKC maar juist ook over de grenzen van het IKC en de wijk heen.

We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen werk leren plannen en organiseren, eigen doelen leren stellen en deze ook kunnen evalueren. Zo bevorderen wij zelfstandigheid, participatie en eigenaarschap van leerlingen.

Wij willen dat kinderen goed voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld om hen heen leren zorgen. IKC Máxima is een plek waar kinderen met al hun verschillen met elkaar samenleven. We begeleiden kinderen in het vinden van een eigen plek in deze wereld. Op basis van gelijkwaardigheid gaan wij het gesprek aan over verschillen tussen mensen, over anders denken, over inleven in een ander, over tolerantie en over respect voor elkaar. Daarin ontdekken kinderen zichzelf en kunnen zij zichzelf en elkaar écht leren waarderen.