Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

Er zijn tijdens de schoolcarriëre van uw kind verschillende mogelijkheden om contact te hebben met ons als leerkrachten. 

Tienminutengesprekken

Drie keer per jaar organiseren wij tienminutengesprekken. We starten het jaar met de omgekeerde tienminutengesprekken in september, in de zogeheten Gouden Weken. In dit eerste gesprek van het jaar, kunt u ons vertellen wat belangrijk voor ons is om te weten over uw kind. Daarna volgen gesprekken in februari en juni. In deze gesprekken krijgt u van de leerkracht inzicht in de schoolprestaties. Voordat deze gesprekken plaatsvinden, is het rapport mee naar huis gekomen.

De groepen 8 hebben aan het einde van het schooljaar geen tienminutengesprekken meer, de kinderen de keuze voor het voortgezet onderwijs al gemaakt. In groep 7 vinden er aan het einde van het schooljaar gesprekken plaats over een voorlopig studieadvies naar aanleiding van de Plaatsingswijzer. 

De tienminutengesprekken voor de onderbouw zijn voor ouders van kinderen die drie maanden of langer op school zitten.

Kennismakingsbezoeken

In de groepen 1 komt de leerkracht op kennismakingsbezoek voorafgaande aan de eerste schooldag.Het kennismakingsbezoek wordt in overleg met u op de middag, na schooltijd, gepland. We realiseren ons dat dit problemen kan opleveren in verband met werk. De afspraken zullen ruim van te voren gemaakt worden. We maken geen afspraken tijdens de avonduren.

Social schools 

Wij maken gebruik van de School App van Social Schools. Deze School App gebruiken wij voor de communicatie tussen school en ouders. Alle ouders en nieuwe ouders ontvangen van school een uitnodiging met een koppelcode per kind voor Social Schools. 

Betreffende privacy: we verzoeken nieuwe ouders hun privacy voorkeuren aan te geven. Dit kan in de app bij de instellingen. Bestaande gebruikers kunnen hier ook hun voorkeuren aanpassen.

Mocht de app niet werken dan helpt het om de app te verwijderen en opnieuw te installeren. Lukt dit niet of zijn er overige vragen dan kunt u contact opnemen met Corine Lagerweij via c.lagerweij@pcboleeuwarden.nl

Klassenouders zijn goud waard!

Elke klas heeft twee klassenouders. Zij helpen met van alles en nog wat in de klas. Dit kan bijvoorbeeld zijn: vervoer regelen voor uitstapjes, helpen bij groepsactiviteiten, zelf activiteiten organiseren, enz. De klassenouders zijn goud waard voor een groep. Wilt u ook eens klassenouder zijn? Tijdens de informatieavonden van elke groep zullen de leerkrachten hier meer over vertellen.