Ons team

IKC Máxima kent een vast team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten verdeelt over de verschillende groepen en opvangvormen die wij kennen. Wie de pedagogisch medewerker of leerkracht van de groep van uw kind is, hoort u tijdens het kennismakingsgesprek.

Opvang

In schoolvakanties voegen de verschillende BSO groepen samen. Om ook dan voor stabiliteit te zorgen worden de pedagogisch medewerkers van iedere groep zoveel mogelijk samen ingezet. Zo is er altijd een bekend gezicht voor uw kind.

Pedagogische medewerkers

  • Dietta Haagsma
  • Els Vergaerde
  • Marianne van der Meer
  • Sita Robijn
  • Ant Fleur
  • Isha Marchena
  • Chantal Kollumer

Naast de pedagogisch medewerkers werken we op iedere locatie binnen Sinne ook met een meewerkend coördinator en een pedagogisch specialist. De meewerkend coördinator treedt op als aanspreekpunt van de locatie en bewaakt en coördineert de voortgang van de interne bedrijfsvoering van de locatie.

Ook de pedagogisch specialist treedt op als aanspreekpunt voor de locatie en zorgt daarnaast voor de vertaling en borging van de pedagogische visie en beleidsvoornemens naar de werkvloer. Hierbij is het doel het pedagogische en ontwikkelingsgerichte klimaat binnen de locatie te verstevigen.

School

In ons team hebben wij enthousiaste en gedreven teamleden. Leerkrachten, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners en stagiaires zetten zich dagelijks in om uw kind het onderwijs te geven dat het nodig heeft en verdient.

Marja Bakker

Megan Jousma

Pauline Feenstra

Tessa Bakker

Jessica Kalsbeek

Miranda Speerstra

Jantina Beima

Marleen Klein

Sybrig Stielstra

Anita van der Bij-Hoekstra

Agnes Zandstra

Sarah Van Der Meulen Limonard

Jennie Binnema

Marijke Post -Steegstra

Ellenoor Roeland

Daisy Koerts

Guido Koridon

Wipkje de Vries

Maaike Steringa

Annemieke Reidsma

Nynke v.d. Wal

Jeroen Fuijkschot

Corine Lagerweij

Maurice Wemekamp

Martine van Dijk

Erik Pieters

Sabina Wielinga-Hoekstra

Janneke Durksz

Hiske Osinga

Stefanie Wiersema

Louise Eisenga-Schoutens

Annet Ouwehand

Christa Fennema

 

   

Naast deze mooie en getalenteerde mensen hebben wij ook nog een aantal specialismen in huis of hebben zij naast hun onderwijstaken nog andere taken binnen onze school.

Ida Koster

Directeur

 

Agnes Zandstra

Intern Begeleider Onderbouw

Wipkje de Vries

Specialist Meerbegaafde kind

Anje ten Have-Bakker

Intern Begeleider Midden-Bovenbouw

Sabina Wielinga - Hoekstra 

Taalspecialist

Jantina Beima

Bouwcoördinator

Agnes Zandstra

Rekenspecialist

Tessa Bakker

Bouwcoördinator

Marja Bakker

Activiteitencoördinator

Corine Lagerweij

ICT-coördinator & Mediacoach

Marissa Elzinga

Specialist Bewegingsonderwijs

Anita van der Bij-

Rots & Water Specialist

Jeroen Fuijkschot

Specialist en vakdocent Bewegingsonderwijs

Jeroen Fuijkschot

Rots & Water Specialist

Berend Krooshof

Conciërge

Misja Sirag

Cultuurcoach