Ouders

Ouders en professionals zijn elkaars partner in de opvoeding en educatie. Zij hebben een gezamenlijk belang: het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Door met ouders in gesprek te gaan, houden we rekening met ‘wat kinderen nodig hebben’. Een goede band, wederzijds vertrouwen en het bespreken van verwachtingen zijn hierin belangrijk, want kinderen zijn erbij gebaat dat de volwassenen om hen heen samenwerken. Wij bieden kinderen een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving. 

Wij als IKC vinden het heel belangrijk om handen en voeten te geven aan die pedagogische driehoek waar een een kind zich bevind, leerling, school en ouders. Daarvoor zijn er verschillende zaken opgezet binnen ons IKC, waar u als ouder in mee kunt doen. Op de tabbladen onder de kop ouders leest u daar mee over.