Schooltijden

Op het IKC Máxima hebben we een continurooster. We maken gebruik van het 5-gelijke dagen model. De karakteristieken van het 5-gelijke dagen model op een rijtje: 

  • Er zijn 5 identieke schooldagen
  • De groepen 1 t/m 8 gaan van 8.25 tot 14.00 uur naar school
  • Er is een korte lunchpauze van een half uur met de eigen leerkracht; 
  • Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen; · Leerkrachten gebruiken de langere middagen voor overleg, lesvoorbereiding, bijscholing, gesprekken met ouders en dergelijke

De lunchpauze

  • Er komen twee bakken in de klas te staan voor de drinkbekers. De ene bak is voor de bekers van de ochtendpauze, de andere bak voor de beker van de lunchpauze. 
  • Schoolafspraak is dat bij de lunch de eerste 5 minuten in stilte wordt gegeten. Daarna mag er weer gezellig gekletst worden tijdens het eten. 
  • Wat een kind, om welke reden ook, níet opeet tijdens de lunchpauze gaat weer in het lunchbakje mee terug naar huis. Op dit manier weten ouders of en hoeveel uw kind (van) de meegegeven lunch opeet/opdrinkt. 
  • Om hygiënisch te kunnen eten willen we graag dat de kinderen een theedoek meenemen. Deze kunnen ze dan op hun tafel leggen en hier hun bakje en beker op zetten. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. 
  • De toiletten worden direct na de middagpauze extra schoongemaakt.

Gezonde pauzehap en lunch 

Daarnaast willen we bij de invoering van het continurooster graag inzetten op een gezonde pauzehap en lunch. We gaan ervan uit dat ouders zelf een gezonde pauzehap en een gezonde vulling van het lunchbakje kunnen samenstellen met bijvoorbeeld brood, fruit, komkommer enzovoort. Wat niet (meer) in het lunchbakje hoort, zijn: snoep, chips of chocolade.

Milieu en duurzaamheid 

We willen graag dat de kinderen geen pakjes drinken mee krijgen naar school, maar afsluitbare bekers. Dit spaart het milieu én de kosten voor afvalverwerking.