Onze pijlers

IKC Máxima profileert zich met de volgende pijlers:

  • Levensbeschouwing
  • Bewegen
  • Natuur en gezondheid

Levensbeschouwing

We willen kinderen begeleiden in het vinden van een eigen plek in deze wereld. De kinderen mogen zichzelf ontdekken en leren trots te zijn op wie ze zijn.

IKC Máxima is een plek waar onze kinderen met al hun verschillen met elkaar samenleven. De school neemt vanuit de christelijke identiteit verantwoordelijkheid voor elkaar en de leefomgeving, daar waar de opvang dit benadert vanuit een neutrale levensbeschouwelijke identiteit.

Wij willen dat de kinderen goed voor zichzelf, goed voor de ander en goed voor de wereld om hen heen leren zorgen. Want wij vinden: ‘Er is meer dan ik’.

Bewegen

Kinderen bewegen graag en bewegen is gezond. Diverse onderzoeken tonen aan dat kinderen die lichamelijk actief zijn, niet alleen hun conditie maar ook hun cognitie verbeteren. Regelmatig bewegen heeft een positief effect op de concentratie. In ons IKC is daarom aandacht voor beweging, onder andere door bewegend leren aan te bieden. Bewegend leren vindt o.a. plaats in de klas, bijvoorbeeld in combinatie met de schoolvakken rekenen of taal. Bewegend leren leidt tot een sterke verankering van het geleerde in het brein. 

Daarnaast is er veel aandacht voor actieve bewegingslessen. Niet alleen om fysiek gezond te blijven, maar ook vanwege de sociale aspecten, zoals samenwerken en omgaan met winst en verlies. Een vakleerkracht verzorgt op ons IKC de gymlessen, sportclinics en toernooien. De leerlingen leren samen met klasgenoten deelnemen aan bewegingsactiviteiten, leren afspraken maken over het reguleren daarvan en ze maken kennis met de belangrijkste bewegings- en spelvormen.

Natuur en gezondheid

IKC Máxima wil aan de ene kant de kinderen kennis en kunde bijbrengen over de natuur en aan de andere kant de natuur en omgeving gebruiken voor een positieve ontwikkeling van spelen en leren.

Regelmatig een frisse neus halen draagt in letterlijke zin bij aan de ontwikkeling van onze kinderen. Buiten leren werkt vooral goed, wanneer kinderen binnen al kennis hebben verworven, die ze helpt gericht te ontdekken en te onderzoeken.