Rots & Water

IKC Máxima werkt met het Rots & Water programma. Dit is een training speciaal voor kinderen, gericht op het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden, het verhogen van het welzijn van kinderen en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bij Rots & Water gaat het trainen van de weerbaarheid (rots) hand in hand met het ontwikkelen/eigen maken van positieve sociale vaardigheden (water). Denk bijvoorbeeld aan: voor jezelf opkomen, zelfbeheersing, vergroten van het zelfvertrouwen, ontdekken waar je goed in bent en leren praten over je gevoel. Rots & Water is een psychofysieke training, dat wil zeggen dat de kinderen spelenderwijs en door fysieke oefeningen vaardigheden aanleren, afgewisseld met zelfreflectie, kringgesprekken en verwerkingsopdrachten.

Binnen ons IKC zijn 4 leerkrachten gecertificeerd Rots & Water trainer. Wij geven elk jaar lessen Rots & Water in iedere groep. Daarnaast is er ook een mogelijkheid/extra aanbod voor een verdiepingsprogramma op initiatief van ouders en/of leerkracht.